Naszą parafialną Uroczystość Bożego Ciała, z racji na procesję ogólnomiejską zawsze obchodzimy w niedzielę. W tym roku wyjątkowo Mszę Świętą sprawowaliśmy przy posesji państwa Matuszów, obok domu, gdzie zrodziło się powołanie ks. Damiana. To on przewodniczył naszej modlitwie. W Ewangelii usłyszeliśmy pytanie Pana Jezusa: „Za kogo mnie uważacie?” Mamy nadzieję, że nasz liczny udział w procesji jest potwierdzeniem, że Chrystus obecny w Eucharystii jest naszym jedynym Zbawicielem, mocą do pokonywania codziennych trudności. Dla Niego przygotowaliśmy cztery ołtarze. Pierwszy przy posesji państwa Olchowych razem z gospodarzami wykonali mieszkańcy bloku 16. Po raz pierwszy zatrzymaliśmy się na osiedlu 2 Korpusu Polskiego, gdzie ołtarz przygotowały osoby zamieszkujące oba bloki. Następnie przeszliśmy na os. Monte Cassino i modliliśmy się przy bloku 16 A, a później na terenie zielonym obok  bloku 16B. Te dwa ołtarze zostały przygotowane przez pobliskich mieszkańców. Piękna pogoda sprzyjała naszej modlitwie, cieszyć może fakt, że tak wiele dzieci uczestniczyło czynnie w procesji sypiąc kwiaty i dzwoniąc dzwonkami.