25 lipca odbył się pogrzeb śp. Józefa Matusza – naszego długoletniego zakrystianina, ojca ks. Damiana.  Liturgii przewodniczył bp Stanisław Jamrozek, a koncelebrowało ją ok. 50 kapłanów. Homilię wygłosił ks. Piotr Rymarowicz – pierwszy proboszcz naszej parafii. Przed błogosławieństwem głos zabrali: przedstawiciel neoprezbiterów, ks. Maciej Kandefer oraz ks. Damian Matusz. Trumna z ciałem śp. Józefa spoczęła na Zasańskim cmentarzu.

Dzięki życzliwości Radia Fara zamieszczamy zapis dźwiękowy z żałobnej uroczystości.

Homilia ks. Piotra Rymarowicza

Pożegnanie przez ks. biskupa Stanisława Jamrozka, ks. Marka Matwijjczaka – przedstawiciela księży neoprezbiterów, ks. Macieja Kandefera oraz  podziękowanie ks. Damiana Matusza

 

Dziękujemy Bogu za życie i posługę śp. Józefa w naszej parafii. Do swoich obowiązków podchodził On zawsze sumiennie i z pietyzmem. Posługując podczas Eucharystii codziennie przystępował do Komunii Świętej. Nigdy nie szczędził swego osobistego czasu na prace podejmowane najpierw  w kaplicy szpitalnej, a następnie w kościele parafialnym. Od samego początku bardzo mocno udzielał się przy wznoszeniu świątyni zarówno jako członek Komitetu Budowy Kościoła, jak i prosty robotnik, który własnymi rękami wykonywał wszelkie niezbędne prace. Przez swoje zaangażowanie i dobre kontakty z mieszkańcami parafii był wielkim wsparciem dla tutejszych duszpasterzy.   Można bez przesady powiedzieć, że dobro wspólnoty parafialnej i jej rozwój było treścią życia śp. Józefa. Nawet ciężka choroba, która od trzech lat przykuła go do łóżka, nie zmieniła tego nastawienia. Żywo interesował się  parafią i w tej intencji ofiarował swoje modlitwy i cierpienie, które starał się znosić z godnością i w duchu zawierzenia Bogu. Zależało mu, by jak najczęściej przyjmować Chrystusa w Komunii Świętej. Był dobrym mężem i ojcem piątki dzieci. Bardzo cieszył się, że doczekał święceń kapłańskich swojego syna Damiana. Ponad rok temu ks. arcybiskup odznaczył do medalem Pro Ecclesia Premisliensi.   Śp. Józef Matusz zmarł 23 lipca  2019 roku.