W sobotę w dolnym kościele zainteresowane osoby mogły zapoznać się z metodą tłoczenia oleju na zimno oraz samodzielnego wytłoczyć olej. Od godz. 9.00 do 16.00 były dostępne dwie tłocznie oleju oraz ziarna rzepaku i lnu.