W dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, obchodziliśmy XXVIII Światowy Dzień Chorego pod hasłem «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28). Tuż po godzinie 15.00 abp Józef Michalik odwiedził tych, którzy swoją chorobę przeżywają w Szpitalu Wojewódzkim, aby im pobłogosławić, z nimi porozmawiać. Następnie w szpitalnej kaplicy poświęcił ufundowany przez jedną z pielęgniarek obraz bł. Hanny Chrzanowskiej, Być może w naszym środowisku postać bł. Hanny jest jeszcze mało znana. Została ona beatyfikowana 28 kwietnia ubiegłego roku. Kardynał Wojtyła, który bardzo dobrze ją znał i z nią współpracował nazywał ją sumieniem polskiego pielęgniarstwa i wzorem jak służyć Chrystusowi w bliźnich.