W poczuciu odpowiedzialności za siebie nawzajem oraz w trosce o zdrowie i życie, ks. Arcybiskup Adam Szal udzielił wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Przemyskiej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielę we Mszy Świętej w kościele. W związku z tym, zachęcamy – zwłaszcza osoby starsze i obciążone chorobami, dzieci i młodzież oraz wszystkich, którzy lękają się zarażenia – do pozostania w domach i duchowe uczestnictwo w Eucharystii poprzez korzystanie z transmisji radiowych i telewizyjnych.

W naszej parafii Msze Święte i nabożeństwa dla tych, którzy zdecydują się przyjść do kościoła, odbywać się będą w normalnym porządku, z poszanowaniem przepisów ograniczających sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych (obowiązujących po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego) oraz z zachowaniem wymaganych środków ostrożności i higieny. Od niedzieli 15 marca wprowadzamy dodatkową Mszę Świętą po nabożeństwie Gorzkich Żali. W przypadku, gdy okaże się, że ilość wiernych przybyłych do świątyni na konkretną Mszę św. przekroczy 50 osób, pozostali parafianie będą kierowani do innego, przygotowanego pomieszczenia, aby tam móc uczestniczyć w liturgii.

Jednocześnie informujemy, że wobec zaistniałej sytuacji dyrekcja wprowadziła bezwzględny zakaz wejścia na teren szpitala osób postronnych, dlatego do odwołania kaplica będzie dostępna jedynie dla pacjentów i pracowników. Godziny Mszy Świętych pozostają bez zmian.

„Dobremu i miłosiernemu Bogu, do którego modlimy się w tym trudnym czasie w naszych domach oraz w osobistej modlitwie w kościołach i kaplicach, polecajmy siebie, nasze rodziny, służby medyczne oraz wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny.”


Duszpasterze Parafii pw. Świętego Józefa Sebastiana Biskupa w Przemyślu