1. Ufając Bożej Opatrzności, Panu dziejów, przedkładamy w trosce modlitewnej los naszej Ojczyzny i naszych rodzin prosząc, aby „od powietrza, głodu, ognia i wojny” zachować nas raczył. W poczuciu odpowiedzialności za siebie nawzajem oraz w trosce o zdrowie i życie, ks. abp Adam Szal udzielił wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Przemyskiej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielę we Mszy Świętej. W związku z tym, zachęcamy – zwłaszcza osoby starsze i obciążone chorobami, dzieci i młodzież oraz wszystkich, którzy lękają się zarażenia – do pozostania w domach i duchowe uczestnictwo w Eucharystii poprzez korzystanie z transmisji radiowych i telewizyjnych.
 2. Msze Święte oraz nabożeństwa dla tych, którzy zdecydują się przyjść do kościoła, odbywać się będą w normalnym porządku, z poszanowaniem przepisów ograniczających sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych (obowiązujących po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego) oraz z zachowaniem wymaganych środków ostrożności i higieny. Od niedzieli 15 marca wprowadzamy dodatkową Mszę Świętą po nabożeństwie Gorzkich Żali, które rozpocznie się jak zwykle o godz. 15.00. W przypadku, gdy okaże się, że ilość wiernych przybyłych do świątyni na konkretną Mszę św. przekroczy 50 osób, pozostali parafianie będą kierowani do innego, przygotowanego pomieszczenia, aby tam móc uczestniczyć w liturgii.
 3. W zarządzeniu Księdza Arcybiskupa z dnia 13 marca br. czytamy m. in: „W czasie liturgii sprawowanej w okresie do dnia 29 marca br. włącznie, należy przestrzegać w kościołach następujących zasad: (…)
 • wierni powinni zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą,
 • przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk, (…)
 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,(…)
 • rezygnujemy w tym czasie z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Ze względu na jej wartość proponujemy wiernym przyniesienie do kościoła wody, którą kapłan poświęci, by można było jej używać w domu.” (obrzęd poświęcenia odbędzie się dla chętnych w zakrystii po Mszy Świętej)
 1. Do końca marca zawieszone zostają wszystkie spotkania wspólnot parafialnych i innych grup formacyjnych.
 2. Aby umożliwić wiernym, zwłaszcza tym, którzy nie będą uczestniczyć we wspólnej liturgii, możliwość modlitwy osobistej przed Najświętszym Sakramentem, informujemy, że parafialny kościół będzie otwarty codziennie od godz. 7.00 rano do wieczornej Mszy Świętej, a w niedzielę do nabożeństwa Gorzkich Żali. Jako Wasi duszpasterze jesteśmy gotowi odwiedzać chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 3. Wobec zaistniałej sytuacji dyrekcja szpitala wprowadziła bezwzględny zakaz wejścia na swój teren osób postronnych, dlatego do odwołania kaplica będzie dostępna jedynie dla pacjentów i pracowników. Godziny Mszy Świętych pozostają bez zmian.
 4. Przyłączając się do apelu Księży Biskupów prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Po każdej Mszy Świętej sprawowanej w kościele i w kaplicy szpitalnej przez najbliższe dni śpiewem Suplikacji będziemy błagać Boga o miłosierdzie. Módlmy się o zdrowie dla chorych i siły dla tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.
 5. Zwracamy uwagę, aby czerpać wiedzę o zagrożeniu epidemią wyłącznie z oficjalnych źródeł oraz nie powielać niesprawdzonych lub fałszywych informacji. Prosimy stosować się do zaleceń podawanych przez państwowe władze sanitarne i epidemiologiczne.
 6. W tym tygodniu w czwartek 19 marca Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Jest to dzień modlitwy za ojców, pamiętamy też ks. arcybiskupie seniorze Józefie Michaliku oraz o papieżu seniorze Benedykcie XVI. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele od godz. 17.15.
 7. W piątek nabożeństwo drogi krzyżowej w kaplicy o godzinie 15.30, a w kościele o godz. 17.30.
 8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Pomyślmy, czy nie zakupić aktualnego czasopisma dla kogoś, kto zdecydował się w tę niedzielę pozostać w domu.