Kancelaria parafialna jest czynna codziennie
(z wyjątkiem niedziel i uroczystości)
w godzinach od 17.00 do 17.30.

___________________________________________________________________
Wszystkie zaświadczenia (dotyczące zgody na chrzest, bierzmowanie, pogrzeb poza parafią, małżeństwa w innym kościele, świadectwo moralności dotyczące bycia chrzestnym, świadkiem itd.) zainteresowani odbierają osobiście w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania).
Intencje Mszy Świętych przyjmowane są w zakrystii przed i po każdej Mszy Świętej.

Sakrament chrztu

Sakramentu chrztu udzielamy zasadniczo w niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.00. Dziecko do sakramentu chrztu w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice.
Dokumenty i informacje potrzebne do zgłoszenia dziecka do sakramentu chrztu
1. Odpis skrócony aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego z miejsca urodzenia- oryginał.
2. Na chrzestnych powinno wybrać się praktykujących katolików, będą to bowiem ludzie zaufania dziecka i całej rodziny. Mają oni w razie potrzeby wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i moralności chrześcijańskiej.
3. Ojcem i matką chrzestną może zostać:
o każdy(a) kto jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania,
o przyjął trzy sakramenty: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię i ukończył 16 lat,
o osoba należąca do Kościoła Rzymskokatolickiego prowadząca życie zgodne z wiarą i z wymaganiami Kościoła Rzymskokatolickiego (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego).
4. Ojciec lub matka chrzestna, jeśli są z poza naszej parafii, przedstawiają zaświadczenie ze swojej parafii (do której należą, na terenie której mieszkają) stwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności ojca – matki chrzestnej.
5. Rodzice dziecka i chrzestni w czasie Mszy św. chrzcielnej winni przystąpić do Komunii Świętej, dlatego też wcześniej winni odbyć Spowiedź Świętą.
6. Nauka przed chrztem – katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się podczas spotkania poprzedzającego chrzest dziecka.
W sytuacjach wątpliwych i trudnych prosić o rozmowę z księdzem.
7. Aby ochrzcić dziecko w innej parafii wymagana jest zgoda księdza Proboszcza.
8. Rzeczy potrzebne do Sakramentu chrztu:
o świeca chrzcielna
o biała szata

Sakrament małżeństwa

Termin zawarcia sakramentu małżeństwa ustala się indywidualnie w Kancelarii parafialnej.
Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa Konkordatowego
1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. paszport.
2. Świadectwo chrztu do zawarcia sakramentu małżeństwa (ważne sześć miesięcy od daty wystawienia).Świadectwa chrztu nie potrzebują osoby ochrzczone i bierzmowane w naszej parafii.
3. Świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (średniej).Osoby, które nie ukończyły nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (średniej) uczestniczą w katechumenacie przedmałżeńskim (cztery spotkania).Terminy spotkań są ustalane w kancelarii parafialnej.
4. Zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej..
5. Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych w Poradni Małżeńskiej
6. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego. Ważne trzy miesiące od daty wystawienia.W przypadku kiedy został wcześniej zawarty związek cywilny Opis skrócony aktu zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego.
7. Osoby: wdowa, wdowiec, rozwiedziona lub żyjących w związku cywilnym, które pragną zawrzeć sakrament małżeństwa przed rozpoczęciem gromadzenia dokumentów odbywają rozmowę z księdzem. Wdowiec lub wdowa powinni posiadać: akt zgonu współmałżonka z Urzędu Stanu Cywilnego, akt zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego i świadectwo zawarcia ślubu kościelnego z parafii. Rozwiedzeni – wyrok sądu rozwiązujący ślub cywilny.
8. Przed spisaniem protokołu przedślubnego należy odbyć rozmowę z księdzem i ustalić termin spisania protokołu (telefonicznie lub osobiście). Protokół spisujemy po zgromadzeniu wszystkich dokumentów trzy miesiące przed datą ślubu. W sytuacjach wątpliwych rozmawiamy z księdzem.
9. Świadkowie w dniu zawierania sakramentu małżeństwa przychodzą 15 minut przed rozpoczęciem obrzędu Sakramentu Małżeństwa (przed Mszą Świętą) do zakrystii kościoła,  z dokumentem tożsamości: dowodem osobistym lub paszportem.

Zgłoszenia pogrzebu

W sprawie pogrzebów prosimy o kontakt z kancelarią parafialną lub – gdy kancelaria jest nieczynna – z duszpasterzami Parafii.
Do kancelarii należy przynieść kartę zgonu.
Formalności związane z przygotowaniem grobu należy załatwiać z administracją cmentarza, na którym zmarły ma zostać pogrzebany.
Jeśli zmarły nie należał do naszej Parafii, a ma zostać pochowany na naszym cmentarzu, należy skontaktować się najpierw z proboszczem Parafii, do której należał zmarły.