Od skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Stanisława Augusta w kierunku ul. Wyspiańskiego, ul. Wyspiańskiego do skrzyżowania z ul. Szwoleżerską, następnie wzdłuż Ogródków Działkowych ul. Glinianą do ul. Emilii Plater, ul. Emilii Plater do skrzyżowania ul. Granicznej i Astronautów, potem ul. Astronautów do ul. Ceramicznej, następnie w kierunku granic administracyjnych miasta. Granicą miasta do ul. Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej do ul. Krakowskiej, ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. 3 Maja i Stanisława Augusta.