Sakrament chrztu

 

I Komunia Święta

HARMONOGRAM 2019/2020

16 września          spotkanie wprowadzające,  przekazanie deklaracji Rodzicom

6 października     poświęcenie Różańców     zachęta do wspólnej modlitwy

17 listopada         spotkanie (wprowadzenie do Mszy Świętej – cz 1)

8 grudnia              poświęcenie Medalików

12 stycznia 2020           spotkanie (wprowadzenie do Mszy Świętej – cz 2)

16 luty                   spotkanie (wprowadzenie do Mszy Świętej – cz 3)

1 marca                 poświęcenie książeczek do nabożeństwa

8 MARCA –    3 MAJA  IX tygodniowa nowenna     niedziela godz. 11.00

20 marca               nabożeństwo Drogi Krzyżowej (godz.17.00)     Spotkanie: przygotowanie uroczystości I Komunii św.

5 kwietnia               Niedziela Palmowa    spotkanie (wprowadzenie do Mszy Świętej – cz 4)     próba śpiewu

18 kwietnia:         przygotowanie uroczystości – PRÓBA – GODZ. 10.00

24 kwietnia          przygotowanie uroczystości – PRÓBA – GODZ. 17.00

30 kwietnia          przygotowanie uroczystości – PRÓBA – – GODZ. 17.00

4 maja                   przygotowanie uroczystości – PRÓBA – – GODZ. 18.30

6 maja                   przygotowanie uroczystości – PRÓBA – – GODZ. 18.30

 8 maja                   Nabożeństwo pokutne i I Spowiedź – – GODZ. 16.00

10 maja  2020                Uroczystość I Komunii Świętej – godz. 11.00

11 – 16 maja          „Biały tydzień”

16 maja                 Pielgrzymka dziękczynna do sanktuarium

Bierzmowanie

a

Sakrament małżeństwa
„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK 1055,1).

Należy odpowiednio wcześnie zarezerwować dzień i godzinę ślubu. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej.

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego:

Dowód osobisty Świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej; Świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (ważne 6 miesiące); Świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu; Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający brak przeszkód do zawarcia ślubu konkordatowego lub dokument z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego; Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego; Zaświadczenie odbycia nauk przedślubnych.

Liturgia pogrzebu chrześcijańskiego

a