Każda parafia, aby dobrze spełniała swoje zadanie musi stawać się „wspólnotą wspólnot”. Jej podstawowym ogniwem jest każde chrześcijańskie małżeństwo. Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach dokonuje się wielki atak na rodzinę, dlatego chcemy mocno przeciwstawić się temu, tworząc w naszej parafii nowe wspólnoty Domowego Kościoła.

Zwracamy się do wszystkich małżonków, którzy pragną pogłębiać wzajemną miłość i jedność małżeńską, którzy odczuwają potrzebę twórczego przeżywania miłości małżeńskiej w świetle wiary i pragną wychować dzieci w duchu chrześcijańskiej miłości. To Was Chrystus dziś pyta: „czy miłujesz mnie bardziej niż inni?” Nie zwlekajcie„ ABY PEŁNIEJ I LEPIEJ ŻYĆ”!!! Wspólnota „Oazy Rodzin”  jest miejscem dla Was!

Domowy Kościół,  popularnie zwany „Oazą Rodzin”, jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów odnowy Kościoła. Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987).  W naszej parafii istnieje już od wielu lat jeden krąg Domowego Kościoła. Z członkami tego Ruchu być może mieliście także możliwość spotkania się podczas Rekolekcji Ewangelizacyjnych organizowanych w naszej parafii.

Domowy Kościół chce pomóc małżeństwom sakramentalnym w budowaniu prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza lepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Aby móc urzeczywistniać założenia Ruchu, małżonkowie łączą się w kręgi składające się z 4-7 małżeństw. W kręgu spotykamy się raz w miesiącu, aby sobie wzajemnie pomagać. „Równi usługują równym”, aby podzielić się troskami dnia codziennego, a także sukcesami i porażkami we wspólnym dążeniu do Boga. Trwanie w Ruchu jest źródłem umocnienia i radości. Spotkania w Kręgu mobilizują do podejmowania starań o to, aby być bliżej Boga i bliżej siebie. Przez czytanie Pisma Świętego, modlitwę, dialog małżeński odkrywamy Boże zamiary wobec naszych rodzin.

Pragniemy podzielić się radością z trwania we wspólnocie Domowego Kościoła, dlatego zapraszamy Was na spotkanie w niedzielę 18 czerwca, o godz. 17.00 w dolnym kościele. Chcielibyśmy spotkać się z wszystkimi małżonkami, którzy odczuwają choćby maleńką potrzebę twórczego przeżywania miłości małżeńskiej w świetle wiary. Ufamy, że uda się nam z pomocą Bożą wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i zawiązać nowe wspólnoty, które rozpoczęłyby formację po okresie wakacyjnym.

Gorąco zapraszamy do wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.