W niedzielę 10 września uczestniczyliśmy w historycznym wydarzeniu zawierzenia naszej parafii Niepokalanemu Sercu Maryi. Odnowienie aktu zawierzenia stanowi jeden z ważniejszych punktów tegorocznych obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, ponieważ Najświętsza Maryja Panna w Fatimie wyraziła życzenie zawierzenia się Jej Niepokalanemu Sercu.

To tego wydarzenia przygotowywaliśmy się podczas ostatnich świąt maryjnych: 26 sierpnia i 8 września. W niedzielę, podczas każdej Mszy Świętej przed figurą Matki Bożej z Fatimy, powierzyliśmy Maryi to, co mamy najcenniejsze, gdyż w Sercu Matki jest najpewniejsze schronienie dla nas i naszych rodzin. Powierzając Jej nasze dziś i nasze Ksiądz Proboszcz odmówił akt poświęcenia naszej parafii Niepokalanemu Sercu Maryi: „Twojemu Niepokalanemu Sercu oddaję całe duszpasterstwo, wszystkich posługujących kapłanów w przeszłości, obecnie i w przyszłości, nowe powołania, Radę Duszpasterską, wszystkie Ruchy i wspólnoty w parafii i współpracowników. Oddaję Tobie na własność rodziny parafii, rodziców, młodzież i dzieci, dzieci nienarodzone, ludzi starszych i chorych, ich myśli, plany, dobra duchowe i doczesne, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość i całą wieczność. Niepokalane Serce Maryi, uwolnij i zachowaj wszystkich od  zniewoleń demonicznych oraz ulecz wszelkie konsekwencje grzechów.

Maryjo, Królowo Polski, Twojemu Sercu poświęcam dobra duchowe i materialne parafii, a także Szpital Wojewódzki im. Św. Ojca Pio, instytucje państwowe i kulturalne, zakłady pracy i wszystko, co ją stanowi. Roztocz swe panowanie nad naszą parafią. Niech za Twoim wstawiennictwem rozwija się ona na chwałę Boga, Kościoła i Ojczyzny. Maryjo Niepokalana, rozporządzaj nią według zamiarów i planów miłości Bożej. Spraw, aby nasze serca otworzyły się na płomień miłości Twojego Niepokalanego Serca. Niech Ono zatriumfuje w sercach wszystkich osób tworzących naszą wspólnotę parafialną. Niech przez Twoje Niepokalane Serce, Maryjo, w naszej parafii zatriumfuje Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego. Amen.”

Powtarzając za św. Janem Pawłem II słowa „Totus Tuus” dziękujemy za tę wyjątkową uroczystość i wierzymy, że to wydarzenie pobudzi nas do poświęcenie także naszych rodzin Sercu Niepokalanej Dziewicy. Wielu wiernych obecnych na Eucharystii zabrało do swoich domów wydrukowane, zdobione karty. Oby odmówiona modlitwa nie pozostała tylko pustym słowem, ale by wydała piękne owoce świętości.