W dniu dzisiejszym poświęciliśmy kadzidło i kredę. Drzwi naszych mieszkań oznaczamy literami: C+M+B (skrótom łacińskiego zdania Christus mansjonem benedicat – niech Chrystus błogosławi to mieszkanie)
i wpisujemy obecny rok – 2021. Zapraszamy Pana Jezusa do naszego życia
i naszych domów, prosząc, by nam błogosławił przez cały rok.