31 sierpnia odbyła się Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej pierwsza archidiecezjalna pielgrzymka osób starszych i chorych. Organizatorem tego spotkania był ks. Marcin Hunia odpowiedzialny za  Apostolstwa Chorych w Archidiecezji Przemyskiej. W sumie do sanktuarium przybyło ponad tysiąc osób w  zorganizowanych grupach oraz indywidualnie. Spotkanie rozpoczęło się od konferencji „Apostolstwo chorych: Duchowość i wspólnota”, którą wygłosił ks. Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych. W swojej konferencji mówił m.in. o trzech warunkach przynależności do Apostolstwa Chorych. Są to: przyjmowanie cierpienia z poddaniem się woli Bożej; znoszenie go cierpliwie, po chrześcijańsku, w zjednoczeniu z Jezusem; oraz ofiarowanie swojego cierpienia Bogu w intencji przybliżenia Królestwa Bożego, za zbawienie świata, za Kościół i Ojczyznę i w intencji Ojca świętego. Następnie uczestnicy pielgrzymki odmówili bolesną część różańca. Centralnym punktem wydarzenia była Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił Arcybiskup Adam Szal. W homilii Metropolita Przemyski pytał, czy chory i cierpiący człowiek może być skarbem Kościoła? – Nie tylko może być, ale i jest – podkreślił. – Święty Jan Paweł II, sam cierpiąc, mówił, że każdy chory jest pożyteczny dla innych, spełnia służbę niczym niezastąpioną. Cierpienie przeniknięte duchem Chrystusa, jak mówił papież, jest dobrem nieodzownym dla zbawienia świata. To ono, bardziej niż cokolwiek innego, toruje drogę do zbawienia – mówił.

Druga część pielgrzymki rozpoczęła się od świadectw, w których zaproszeni goście dzielili się swoją posługą wśród starszych i chorych. Jako pierwsza głos zabrała s. Jonasza Kruszewska ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, która posługuje w Centrum Medyczno-Charytatywnym Caritas w Krośnie. Następnie Prowincjał Prowincji Polskiej Bonifratrów, Brat Łukasz Dmowski przedstawił działalność Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Jako ostatni głos zabrał ks. prał. Józef Bar, który jako prezes Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa Św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie w Przemyślu ukazał początki szpitalnictwa w Polsce i podzielił się refleksją na temat powstającego Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego „Betania” im. św. Łazarza w Przemyślu. Pielgrzymka zakończyła się nabożeństwem lourdzkim podczas którego chorzy otrzymali indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.