Drodzy Parafianie!

Sytuacje trudne, niosące zagrożenie dla całej społeczności, skłaniają nas do bardziej intensywnego zwrócenia się do Boga. W naszej parafii podobnie, jak i w innych kościołach w naszej Ojczyźnie, nadal będą więc odprawiane msze św. i nabożeństwa wielkopostne, zarówno w niedzielę, jak i w dni powszednie „Tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). Mając jednak na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia Ksiądz Arcybiskup Adam Szal udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:

  • osobom w podeszłym wieku,
  • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Ksiądz Arcybiskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Pomocą w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła powinny być transmisje radiowe za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

Aby umożliwić wiernym, zwłaszcza tym, którzy nie będą uczestniczyć we wspólnej liturgii możliwość gorliwą modlitwę osobistą połączoną z nawiedzeniem Najświętszego Sakramentu poza nią informujemy, że nasz parafialny kościół będzie otwarty codziennie od godz. 7.00 rano do wieczornej Mszy Świętej, a w niedzielę do nabożeństwa Gorzkich Żali. Jako Wasi duszpasterze jesteśmy gotowi odwiedzać chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

W zarządzeniu Księdza Arcybiskupa czytamy: „W czasie liturgii sprawowanej w okresie do dnia 29 marca br. włącznie, należy przestrzegać w kościołach następujących zasad: (…)

  • wierni powinni zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą,
  • przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,
  • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk, (…)
  • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,(…)
  • zalecam roztropność w organizowaniu parafialnych spowiedzi, które będą mogły być zorganizowane w późniejszym terminie. Na każdą indywidualną prośbę penitenta kapłan powinien sprawować sakrament pokuty,
  • rezygnujemy w tym czasie z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Ze względu na jej wartość proponujemy wiernym przyniesienie do kościoła wody, którą kapłan poświęci, by można było jej używać w domu.”

Do dnia 29 marca włącznie zawieszone zostają wszystkie spotkania wspólnot parafialnych i innych grup formacyjnych. „Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej (3-5 kwietnia 2020 r.) zostaje w planowanej formie odwołane. Przyjmie ono formę duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi wyznawcami Chrystusa we wszystkich zakątkach globu.”

Przyłączając się do apelu Księży Biskupów prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Po każdej Mszy Świętej sprawowanej w kościele i w kaplicy szpitalnej przez najbliższe dni śpiewem Suplikacji będziemy błagać Boga o miłosierdzie.

Pragniemy razem z Wami przejść przez to trudne doświadczenie. Jako kapłani czujemy się odpowiedzialni za niesienie Wam pokoju i nadziei, którą pragniemy razem z Wami szukać u stóp Chrystusa, obecnego wśród nas w Eucharystii. Pragnijcie karmić się Jego Ciałem, napełniacie się Jego słowem, a jesteśmy przekonani i głęboko w to wierzymy, że tylko w Nim jest nasza nadzieja, w Nim jest nasze ocalenie i ratunek. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych i siły dla tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.

Na koniec zwracamy uwagę, aby czerpać wiedzę o zagrożeniu epidemią wyłącznie z oficjalnych źródeł oraz nie powielać niesprawdzonych lub fałszywych informacji. Prosimy stosować się do zaleceń podawanych przez państwowe władze sanitarne i epidemiologiczne.

Wasi duszpasterze

Przemyśl, 13 marca 2020 r.

Pełny tekst zarządzenia Księdza Arcybiskupa dostępny jest tutaj.