1. Msze święte w naszej świątyni i kaplicy szpitalnej, zarówno w niedziele jak i w dni powszednie, bez zmian. Jednocześnie prosimy stosować się do wydanych zarządzeń, aby w świątyni nie było więcej jak 5 osób. Pierwszeństwo mają ci co mają zamówioną intencję mszalną. Dzisiaj nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali ani też dodatkowej Mszy św. w kościele. Zachęcamy aby korzystać ze środków masowego przekazu, radia i telewizji.
  2. W dni powszednie codziennie w kościele od godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym czasie istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi w kaplicy bocznej przy prezbiterium z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nie będzie też spowiedzi organizowanej przed świętami jak w ubiegłych latach.
  3. 3.W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota kwietnia. Nie udamy się do chorych w domach, chyba, że w przypadku zagrożenia życia. Zachęcamy do modlitwy w domach, we wspólnotach rodzinnych.
  4. W piątek nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
  5. Radio Fara proponuje w tym tygodniu rekolekcje dla dzieci; od poniedziałku do piątku o godz. 9.00, 14.00 i 19.30; oraz dla młodzieży od wtorku do piątku o godz. 12.20.
  6. Caritas Archidiecezji Przemyskiej prowadzi akcje pod nazwą ”Pomocna dłoń” Jest ona skierowana do osób starszych i samotnych. Aby nie wychodzić z domu osoby te mogą skorzystać z pomocy dostarczenia najpotrzebniejszych produktów żywnościowych i środków czystości. Kontakt tylko telefoniczny: 16 670 90 60 lub 572 766 172.
  7. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej. Na stoliku z gazetami można nabyć paschaliki (8zł) i baranki wielkanocne (6zł). Jest to doroczna akcja Caritas.
  8. Ofiarę na dzisiejszą tacę można złożyć do koszyka wystawionego na stoliku przy wyjściu z kaplicy.
  9. Pomódlmy się w intencji ustania zagrożenia epidemiologicznego, ludzi chorych, personelu medycznego, służb ratowniczych:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”