INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWOWANIA SAKRAMENTÓW W PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA BISKUPA W PRZEMYŚLU PODCZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA (dostosowane do zarządzenia Metropolity Przemyskiego Ks. Abp. Adama Szala z dnia 25 marca 2020 r.)

 W duchu odpowiedzialności i w trosce o zachowanie zdrowia własnego i innych, jako wspólnota parafialna zobowiązujemy się do bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. Wszystkich parafian prosimy o zrozumienie sytuacji i przestrzeganie wprowadzonych zaleceń, nakazanych przez Księdza Arcybiskupa Adama Szala w zarządzeniu z dnia 25 marca 2020 r.

I. MSZA ŚWIĘTA

Wobec trwającej epidemii, Ksiądz Arcybiskup przedłuża do odwołania dyspensę od obowiązku niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej dla wszystkich, którzy nie będą mogli w niej uczestniczyć w ze względu na ograniczenia państwowe.

Mając na uwadze ograniczenie zgromadzeń do pięciu osób, co dotyczy również uczestników Mszy świętej, zachęcamy wszystkich wiernych, by wobec niemożności udziału w celebracjach liturgicznych oddali Panu tę wielką ofiarę, jaką przynosi brak Mszy Świętej i uczestnictwa w Stole Eucharystycznym, żyjmy w komunii ze wszystkimi, którzy także z powodu braku kapłanów nie mają przywileju codziennego uczestnictwa w Świętej Ofierze. Złożenie tej ofiary w bieżącym roku duszpasterskim, w którym w sposób szczególny pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii, będzie wyrazem odpowiedzialności za Kościół, troski o siebie i miłości bliźniego. Ufamy, że obudzi to także większą tęsknotę za Eucharystią i zaowocuje w przyszłości głębszym jej przeżywaniem. Niech w ramach limitu pięciu osób, we Mszy świętej uczestniczą ci, którzy zamówili intencję. Chcemy umożliwić parafianom możliwość łączenia się duchowo poprzez transmisję na żywo w Internecie. Podjęliśmy starania, aby czynić to w sposób jak najbardziej profesjonalny, ale wymaga to poczynienia jeszcze pewnych inwestycji.

II. POSŁUGA WOBEC CHORYCH

Na czas epidemii posługę sakramentalną wobec osób chorych i w podeszłym wieku ograniczamy do wypadków niebezpieczeństwa śmierci. Jesteśmy zmuszeni odwołać praktykę odwiedzin z posługą kapłańską po domach w pierwszy piątek miesiąca oraz w czasie przedświątecznym. Kierując się decyzją Metropolity Przemyskiego zawieszamy także regularne wizyty na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio, pozostając w stałej dyspozycji wobec indywidualnych potrzeb pacjentów pod całodobowym numerem telefonu. Zachęcamy jednocześnie do przyjmowania Komunii świętej duchowej, a swoje choroby, cierpienia i modlitwy prosimy ofiarować w intencji personelu medycznego i służb państwowych.

III. SPOWIEDŹ

Nie rezygnujemy ze spowiedzi sakramentalnej. Ci, którzy pragną z niej skorzystać, mogą to uczynić w bocznej kaplicy podczas codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. W szpitalu będzie taka możliwość zawsze przed Mszą Świętą w zakrystii. Na indywidualną spowiedź można także umówić się z kapłanem telefonicznie. Będzie ona wtedy możliwa także w innych, stosownych miejscach; z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Ksiądz Arcybiskup przypomina, że „żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony przez wiernych w szczerej prośbie o przebaczenie i któremu towarzyszy stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, pozwala uzyskać im przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych.”

IV. NABOŻEŃSTWA

W związku z zaistniałą sytuacją odwołujemy w parafii wielkopostne nabożeństwa drogi krzyżowej oraz Gorzkich Żali. Podczas codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu (od godz. 17.30 do 18.00) obowiązują takie same przepisy jak podczas Mszy Świętej (w kościele może jednocześnie przebywać pięć osób). Możliwa jest indywidualna modlitwa w przedsionku kościoła codziennie od godzin porannych do wieczora (w niedzielę od 8.30 do 15.30).

V.  TRIDUUM PASCHALNE

Biorąc pod uwagę dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „W czasie COVID 19” z dnia 19 marca 2020 roku oraz rozporządzenie Metropolity Przemyskiego, przekazujemy, dostosowane do lokalnych warunków, regulacje dotyczące przeżywania w parafii tegorocznego Triduum Paschalnego.

W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana wyłącznie w kościele parafialnym bez udziału wiernych. Rozpocznie się ona o godz. 18.00. Pomija się w tej liturgii procesję z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy. Do godz. 23.00 będzie możliwość indywidualnej adoracji z zachowaniem zasad ograniczających liczebność zgromadzeń do pięciu osób.

Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się już o godz. 15.00. Po niej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do symbolicznego Grobu Pańskiego. Istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 23.00 z zachowaniem przepisów dotyczących liczby uczestników.

W Wielką Sobotę nie organizujemy tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Prosimy wiernych, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu. Taką formułę przewidują dokumenty kościelne; ze swej strony postaramy się dostępnymi sposobami upowszechnić tekst stosownych modlitw. Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim, z zachowaniem przepisów dotyczących liczby uczestników, będzie trwać do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, a więc do godz. 20.00. Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie będziemy urządzać procesji rezurekcyjnej.

 Kwestia ilości osób mogących brać udział w Eucharystiach sprawowanych w Niedzielę Zmartwychwstania, rozstrzygną rozwiązania państwowe, które będę w tym dniu obowiązywać.

VI. UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ

W duchu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i ich rodzin, wstrzymujemy przygotowania do I Komunii świętej. Sama uroczystość będzie mogła się odbyć dopiero po wznowieniu nauki w szkołach. W chwili obecnej nie jesteśmy wstanie przewidzieć, czy nastąpi to, jak planowaliśmy, w dniu 10 maja. Ewentualny nowy termin zostanie ustalony we współpracy z rodzicami ośmiorga dzieci pierwszokomunijnych. Rodziców prosimy, aby wykorzystali ten czas na lepsze przygotowanie religijne dzieci do czekających je uroczystości.

„W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, szukajmy Pana Boga i Jego mocy na modlitwie. Powierzajmy ufnie nasz los Bożej Opatrzności i módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Nas samych i całą wspólnotę Kościoła, polecajmy wstawiennictwu Matki Bożej Jackowej, św. Walentego, św. Dobrego Łotra, św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz bł. Jana Wojciecha Balickiego.” (Ks. Abp Adam Szal)

Zapraszamy do wytrwałej modlitwy w domowych wspólnotach w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20). My modlimy się za Was i razem z Wami ufając, że dobry Bóg zachowa nas w bezpieczeństwie i pozwoli, byśmy po tym czasie próby, mogli cieszyć się darem pokoju i radości.

  1. Maciej Kandefer – proboszcz
  2. Marcin Hunia – duszpasterz