W dniach od 14 do 16 lutego 2020 r., 14 osobowa grupa młodzieży z naszej parafii wraz z ks. Marcinem Hunią, brała udział w rekolekcjach przygotowujących do sakramentu bierzmowania. Rekolekcje odbyły się w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym  NAZARET w Heluszu. Wraz z młodzieżą z naszej parafii, swoje  rekolekcje przeżywała także młodzież z Łowiec i Wacławic. Rekolekcyjne prowadził ks. Maciej Ruszel – wikariusz z Jarosławskiej Kolegiaty. Już od samego początku ujął sobie słuchaczy, autentycznym i żywym przekazem Bożego Słowa. Młodzież z wielkim zainteresowaniem słuchała jego konferencji. Poprzez wspólną modlitwę, zabawę, ale i swoiste przeżywanie czasu wolnego, pośród młodzieży wytworzyła się prawdziwa więź przyjaźni i wspólnota wiary, która pokazała, że Kościół ma też swoje przesłanie do młodego człowieka. Po zakończeniu rekolekcji wszyscy zgodnie stwierdzili, że było to piękne doświadczenie wiary, we wspólnocie i wyrazili swoją chęć aby ponownie przeżyć taką formę rekolekcji.